Sveriges modernaste tågdepå överlämnad

SJ tillsammans med underhållspartnern Mantena har nu fått nycklarna till Sveriges modernaste tågdepå. Med ett centralt läge i trafiksystemet för Öresundståg i Hässleholm stärks också regionen som en viktig knutpunkt för järnvägen.

– Vi är glada att tillsammans med Mantena äntligen få köra igång med en kapacitetsmässigt stark depåverksamhet och kunna leverera tillförlitligt underhåll till Öresundstågen. Att vi får tillgång till depån 6 månader före trafikstart ger oss goda förutsättningar att trimma in anläggningen och processer, säger Anders Gustafsson, vd för SJ Öresund.

Efter trafikstart 13 december kommer merparten av underhållet för Öresundstågen att ske i den nya Hässleholmsdepån som ligger strategiskt och nu blir navet för fordonen. Då kortas servicetiden och man får en större robusthet i leveransen av hela och rena vagnar som i sin tur leder till punktligare trafik och minskad trängsel på populära avgångar.

I depån startar nu ett febrilt arbete med förberedelser av lokalerna som ska fyllas med allt från lagerhyllor, reservdelar, IT-utrustning och möbler. Verkstadsutrustning skall provköras och samtidigt ska all personal utbildas och med cirka 150 nya jobbtillfällen blir Hässleholmsdepån en av de största arbetsplatserna i Hässleholm.

– Just nu rekryterar vi depåpersonal som ska jobba som växlare, tågtekniker, produktionsledare, produktionstekniker, produktions- och systemingenjör, underhållsplanerare, inköpare och lagerchef. Rekryteringarna går bra och vi har hittat många kompetenta personer i närområdet, säger Marcus Jansson, fordonschef på Mantena.

Fakta Hässleholmsdepån

Region Skåne är fastighetsägare till depån som kostat ungefär 1,5 miljarder. Den nya underhållsdepån är störst i Sverige av sitt slag med en yta på 26 500 kvadratmeter och består av verkstadshall med 10 underhållsspår med lyftbockar, hjulsänk och lackbox, hjulsvarvshall, kombihall för tvätt, sanering och avisning och städbyggnad samt kontor, lager och personalutrymmen. Till detta kommer också 36 uppställningsplattformar för städ och annan depåservice.