Sveriges största publika laddstation för lastbilar invigd

Från H22 Arenas huvudscen invigde igår Öresundskraft och Volvo Truck Center sin gemensamma laddstation på Ättekulla, Helsingborg. Laddstationen är Sveriges största publika laddstation för lastbilar med totalt tio laddplatser.

Just nu pågår H22 City Expo i Helsingborg för fullt. Under gårdagen signerades Helsingborgsdeklarationen – den svenska logistikkedjans motsvarighet till Parisavtalet – av bland andra Öresundskraft och Volvo Truck Center. Samma dag invigde de två företagen sin gemensamma laddstation på Ättekulla, som aviserades i höstas. Laddstationen blir Sveriges största publika laddstation för lastbilar med totalt tio laddplatser.

– Laddstationen är starten på ett paradigmskifte som tillsammans med kommande stationer påtagligt kommer att bidra till omställningen av transportsektorn och aktivt bidra till Sveriges övergripande miljömål. Den är frukten av ett samarbete mellan två helt olika branscher – energibranschen och transportbranschen – där den gemensamma viljan att hitta lösningar har övervunnit olikheterna och där vi landat i en lösning som tillgodoser båda sidors behov, sa Öresundskrafts vd Anders Östlund vid invigningen och fortsatte:

– Laddstationen möter logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet och energisystemets behov. Genom smart styrning kan stationen fungera som en resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. Den lägger grunden för nya affärer för oss som bolag, för stadens fortsatta utveckling som ett logistiknav och för tillverkare av tunga fordon, sa Anders Östlund, vd för Öresundskraft, vid invigningen.

Stationen har fyra laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW för snabbare laddning vid kortare stopp samt sex platser med laddeffekt på 100 kW för depåladdning vid längre stopp. Stationen har kostat ca 7 miljoner kronor att uppföra och blir tillgänglig för alla lastbilsfabrikat. Bokning och betalning sker via Volvos bokningssystem.