Svevia förbereder ny järnväg i Sundsvall

Svevia har fått uppdraget att bygga för ny järnväg mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Det nya spåret ska skapa mer effektiva godstransporter till och från Sundsvalls hamn och avlasta Ådalsbanan. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket.

Projektet omfattar anläggning av två kilometer järnväg med enkelspår, två broar samt anläggning av anslutande vägar. Svevias uppdrag är en utförandeentreprenad som omfattar allt anläggningsarbete upp till näst sista lagret makadam innan själva järnvägsspåret ska anläggas. Projektet startar i månadsskiftet april-maj.

– Inledningsvis handlar det om stora mängder jordschaktning och sprängning av berg för att bryta marken där spåret ska anläggas. Bergmaterialet kommer att krossas på plats och återanvändas för att bygga upp själva järnvägsbanken, kommenterar Magnus Skoglund, arbetschef Svevia.

Spåret ska anläggas bakom Birsta handelsområde och ansluta till SCA containerhamn och Sundsvall logistikpark. Placeringen av spåret gör att företaget kommer behöva anpassa anläggningsarbetet efter befintlig infrastruktur.

– I takt med att järnvägsbanken växer fram ska vi bygga två järnvägsbroar. Den ena över Johannesdalsvägen och den andra över gång- och cykelvägen genom området Maland. Vi kommer också behöva riva ett par fastigheter och bygga nya anslutningsvägar, lokalgator samt en gång- och cykelväg, kommenterar Magnus Skoglund.

Entreprenaden är uppdelad i flera delar, där det mesta av Svevias arbete kommer att utföras under åren 2021 och 2022. Under 2023 sker avslutande arbeten med bland annat plantering.

– Just nu arbetar vi för att finslipa planeringen av uppstarten. Projektet består av flera delar och flera olika typer av anläggningsarbete som behöver utföras parallellt och i rätt ordning för att det ska bli ett effektivt och framgångsrikt projekt, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Hela spåranläggningen förväntas vara klar i mitten av 2024. Kontraktet är värt cirka 150 miljoner kronor.