Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Samordnad masshantering kan minska utsläppen med 30 procent.

Vid bygg- och infrastrukturprojekt där det sprängs och grävs i stor skala genereras stora mängder jord, sten och grus som måste transporteras bort, medan andra infrastrukturprojekt behöver material för utfyllnad. Denna masshantering står för en stor del av båda kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Enligt Trafikverkets FOI-projekt “Energieffektiv och cirkulär masshantering” kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region.

Sweco har nu fått i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Bland annat byggs Ostlänken, den första delen av nya stambanor i Sverige, i Östergötland.

– Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi. Jag är stolt över att Swecos experter inom cirkularitet, masshantering, miljö och transportinfrastruktur bidrar i detta viktiga projekt, kommenterar Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

Projektet beräknas pågå i två år.