Sweco förvärvar internationell logistikkompetens

Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco har ingått avtal för att förvärva belgiska VK architects+engineers (VK). Med förvärvet får Sweco ca 600 experter, varav många inom logistik och infrastruktur.

VK är verksamt främst på den belgiska marknaden, men har även verksamhet i Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och Vietnam. De erbjuder tjänster inom bl a arkitektur, infrastruktur och byggnadskonstruktion via en rad dotterbolag. Genom förvärvet får Sweco tillgång till totalt ca 600 experter inom bland annat logistik.

Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco. Foto Tobias Regell.

– Affären är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Världen transformeras vilket driver efterfrågan på såväl specialiserad som bred expertis inom en rad olika områden. Sweco och VK kompletterar varandra väl i fråga om expertis och företagskultur. Dessutom delar vi samma vision om att omvandla samhället i en hållbar riktning. VK är en perfekt match till Sweco och jag vill hälsa våra nya kollegor varmt välkomna, kommenterar Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

– Den europeiska dimensionen, de gränsöverskridande möjligheterna och det decentraliserade arbetssättet tilltalar oss på alla sätt. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Sweco kommer att genomföra många fantastiska, nyskapande projekt som i slutändan gynnar våra kunder, medarbetare och samhället, kommenterar Paul Corbeel, vd för VK.

I samband med förvärvet tar Sweco även över samtliga aktier i VKs olika dotterbolag. I Nederländerna ingår designföretaget Infranea (3D-design, BIM-tjänster och VR-simuleringar), arkitektur- och ingenjörsföretaget DENC (logistik, industriella och kommersiella fastigheter) och ingenjörsföretaget One Simulations (CFD-simuleringar). I Belgien ingår företagen Van Looy Group (logistikprojekt) och Exilab (laboratorier och renrum). Även Betic Ingénieurs-Conseils (byggprojekt) och EKOplan (vattenteknik) från Luxemburg samt Storbritannien-baserade AD Architects ingår i affären.

Koncernen har en konsoliderad omsättning på ca 70 miljoner euro. Avtalet är villkorat ett godkännande från den belgiska konkurrensmyndigheten och ett avslut förväntas ske under första halvåret 2023.