Swedavia back I,7 miljarder 2020

Swedavias bokslutskommuniké för 2020 präglas av covid-19-pandemins historiska påverkan på flygresandet och Swedavias egen verksamhet. “Swedavia gick in i krisen med en god finansiell ställning och vidtog tidigt drastiska åtgärder, men redovisar trots det en förlust före skatt på närmare 1,7 miljarder kronor. Även inledningen av 2021 präglas starkt av pandemin, med mycket låga resandenivåer”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Förutsättningarna att bedriva kommersiell flygplatsverksamhet har helt ställts på ända till följd av pandemin. Våra resenärer försvann nästintill helt över en natt i mitten av mars och vi förlorade sammantaget 30 miljoner resenärer under året. Inte sedan början av 1980-talet har flygresandet i Sverige legat på så låga nivåer som under 2020. Nästan ett år senare kan vi konstatera att vi fortfarande är mitt uppe i pandemin och att resandet därför ligger kvar på historiskt låga nivåer i inledningen av året. Här och nu handlar det dock fortsatt för oss alla att ta ansvar för att bekämpa pandemin, kommenterar Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia bokslutet.

För helåret minskade resandet vid Swedavias flygplatser med 74 procent till 10 255 000 resenärer jämfört med förra årets 40 157 000 resenärer.

– Swedavia gick in i krisen med en mycket god finansiell ställning. Pandemin har dock påverkat vår affär på ett exceptionellt vis. Vi har huvudsakligen rörliga intäkter och fasta kostnader. Trots våra drastiska åtgärder för att motverka effekterna av pandemin och att vi har lyckats minska våra kostnader med en miljard kronor på årsbasis så redovisar vi en förlust för 2020 och det för första gången i Swedavias historia, kommenterar Jonas Abrahamsson.

I linje med Swedavias tillgänglighetsuppdrag så har Swedavias samtliga flygplatser varit öppna under krisen för det privat- och affärsresande som har varit möjligt, fraktflyg och andra samhällsviktiga flygtransporter.

Inledningen på 2021 är fortsatt starkt präglat av pandemin och för januari månad är antalet resenärer på Swedavias flygplatser kvar på historiskt låga nivåer. Förutsättningarna för en återhämtning inför den för flyget viktiga sommarsäsongen finns. Men det råder i nuläget en stor osäkerhet om utvecklingen, där vaccinationsutrullning, pandemin och reserestriktioner kommer att vara avgörande. Sammantaget räknar Swedavia med att även 2021 kommer vara starkt präglat av pandemin.