Sydgrönt flyttar in i nytt kyllager i Landskrona

Svenska leverantörs- och producentorganisation för svenskodlad frukt och grönsaker, Sydgrönt, flyttar in i nytt kyllager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona. Lagret ska vara i drift redan i november 2021.

Sydgrönt ska etablera ett nytt kyllager för frukt och grönt på verksamhetsområdet Kronan vid E6.

Etableringen sker i samarbete med PMB Construction Sweden AB, som köper cirka 14 600 kvadratmeter inom fastigheten Örja 30:2 på verksamhetsområdet Kronan för att kunna uppföra det nya lagret.

Ärendet var uppe för beslut i dagens sammanträde i kommunstyrelsen i Landskrona stad. Etableringen innebär ett tiotal nya arbetstillfällen.

– Vi är väldigt tacksamma för det professionella bemötande vi fått från Landskrona stad. Det märks att det är en kommun som prioriterar näringslivsfrågor. Det fokuset i kombination med det utmärkta läget vid E6 var avgörande när vi valde plats för vårt lager, som ska komplettera nuvarande verksamhet, säger Sydgrönts vd Sara Berger, i ett pressmeddelande.

På Kronan finns redan ett flertal företag inom livsmedelsbranschen som Santa Maria, Oatly och tyska livsmedelslogistikföretaget Nagel Group.

– Vi är glada över att välkomna Sydgrönt till Kronan. Det här är ännu ett i raden av företag som väljer Landskrona. Det visar hur vårt strategiska läge och vårt proaktiva näringslivsarbete är avgörande för viljan att etablera sig här, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad.