Synsam flyttar hem produktionen

Som ett led i Synsam Groups hållbarhetsagenda flyttar bolaget sin glasögonproduktion från Asien till Sverige och Ockelbo med start under 2021.

Glasögonfabriken som uppförs från grunden kommer att ha fokus på hållbar produktion och produktdesign samt cirkulära kretslopp. Fabriken blir Nordens första moderna tillverkningsindustri för glasögon och Ockelbos största privata arbetsgivare.

– Vi på Synsam jobbar för en mer hållbar närproduktion med så få och korta transporter som möjligt. Därför är flytten av vår produktion till Sverige både ett historiskt och samtidigt viktigt nästa steg i Synsams strävan att bidra till ett minskat klimatavtryck, kommenterar Håkan Lundstedt, koncernchef Synsam Group.

Håkan Lundstedt. Foto Synsam.

Fabriken väntas stå klar under hösten 2021 och blir Nordens största och modernaste produktionsenhet för glasögontillverkning. Tillsammans med Ockelbo kommun kommer Synsam att uppföra fabriken så hållbart som möjligt både vad gäller materialval och utifrån en hälsoaspekt för medarbetarna.

Utformningen av fabriken sker med ledande teknologi och hållbar design. Målsättningen är att den blir ett utbildningscenter och destination, inte bara för Synsam, utan också för kunder från när och fjärran, näringslivet samt för utbildningar inom ögonhälsa.

Anställningsbehovet i den nya glasögonfabriken beräknas till ca 150 arbetstillfällen. I framtiden kan det bli betydligt fler.

– Det här är ett otroligt positivt besked för den lokala arbetsmarknaden i Ockelbo med omnejd. Sådana här stora etableringar kan dessutom bana vägen för ytterligare arbetstillfällen. Jag ser en stor potential i Synsams etablering i vår kommun kommenterar Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo.

Fakta om nya fabriken:

  • Produktionskapacitet: En miljon glasögon per år.
  • Tillverkningsmaterial: Bågarna kommer tillverkas av cirkulära, återvunna eller lokala material från framför allt Sverige, Skandinavien och Europa.
  • Byggnaden: Fabriken är uppförd med hållbara material, bland annat svenskt trä och sedum, och uppgår till ca 6000 kvm.
  • Antal anställda: Anställningsbehovet beräknas till ca 150 årsarbeten. Därutöver sysselsätter fabriken ett stort antal andra personer i produktions- och försäljningskedjan.
  • Val av lokalisering: Tre mycket starka aktörer, Östersund, Eskilstuna och Ockelbo har under 2020 utvärderats utifrån ekonomiska, logistiska samt genomförandemässiga förutsättningar. Efter en sammanvägd bedömning föll valet på Ockelbo.
  • Beslutsprocessen: Ockelbos kommunfullmäktige har den 5 oktober ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring (”Letter of intent”) om nyetableringen. Ett detaljerat avtal beräknas vara undertecknat innan årsskiftet.