Flera skäl till höstens leveranskaos inom vården

Utredningen om leveransproblemen av förbrukningsartiklar under hösten 2019, efter ett byte av leverantör till fem vårdregioner, är klar.
– Nu ska vi sätta oss in i den, diskutera och dra lärdomar av de slutsatser som presenteras. Sedan kommer vi i regionerna tillsammans återkomma med ett förslag på vårt framtida arbete, kommenterar Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör i Region Dalarna.