Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Inom yrkeskategorin lagerpersonal och transportledare var hela 46 procent någon gång under 2020 frånvarande på grund av sina besvär.

Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Sju av tio kontrollerade transportföretag har säkerhetsbrister i sina fordon, visar en nationell, myndighetsgemensam kontrollinsats. “Vi kan konstatera att säkerheten inte blivit bättre i branschen säger Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket.