Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Sju av tio kontrollerade transportföretag har säkerhetsbrister i sina fordon, visar en nationell, myndighetsgemensam kontrollinsats. “Vi kan konstatera att säkerheten inte blivit bättre i branschen säger Arne Alfredsson på Arbetsmiljöverket.