E-handeln studsar tillbaka efter pandemiavmattning

Efter att nästan ha fördubblats under pandemin, följt av en kraftig avmattning, börjar e-handeln återigen växa. Den globala e-handelsväxten förväntas uppnå en nio-procentig årlig tillväxttakt till 2027 vilket är mer än dubbelt så mycket som den förväntade tillväxten inom den fysiska detaljhandeln som beräknas ligga på fyra procent. Det visar en ny rapport från Boston Consulting Group (BCG).