Testleveranser av biogas till finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Åbo, Finland är redan gjord och nästa kommer från Risavika i Norge. Syftet med leveranserna är både att testa logistiken och det praktiska ombord samt att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.

Gasum ökar produktionen av biogas

Gasum strävar mot att bli koldioxidneutrala genom att införa nya miljömålsättningar. Företaget har för avsikt att öka tillgängligheten av biogas till 4 TWh för att nå en kumulativ minskning av koldioxidutsläppen på en miljon ton. Ett viktigt sätt att nå nollutsläpp är att öka användningen av förnybar biogas inom väg- och sjötransporter och längre fram