Ny storskalig biogasanläggning byggs i Mönsterås

Scandinavian Biogas bygger en ny, större biogasanläggning i Mönsterås i samarbete med lokala lantbrukare. Anläggningen ska producera flytande biogas av rötat gödsel. Kapaciteten blir 120 GWh och produktionsstart blir i slutet av 2024. “Våra kunder i Europa är i skriande behov av fossilfri gas”, säger Michael Wallis Olausson, chef för tillväxt, på Scandinavian Biogas.

Renare Östersjön utan avloppsvatten från lastfartyg

Lastfartyg som släpper ut toalettavloppsvatten i Östersjön bidrar till övergödning och syrebrist. Stiftelsen Baltic Sea Action Group samlar nu aktörer i ett nytt cirkulärekonomiskt samarbete där fartygens toalettavloppsvatten lämnas i finska HaminaKotka hamn. Där samlas det upp för biogasproduktion.