Förvånansvärt smidig handel med UK efter Brexit

Vid årsskiftet trädde Brexit i kraft, samtidigt som det nya frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla. I en färsk rapport beskriver Kommerskollegium hur Sveriges handel med UK påverkats.
– Vi kan konstatera att frihandelsavtalet utnyttjas i väldigt hög utsträckning bland företag, men att konsumenterna har mycket kvar att lära, berättar Jonas Kasteng, medförfattare till rapporten.