Byggandet tar fart först under 2025

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med fem procent under 2024 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. “Bostadsbyggandet i norra Sverige bromsar in, men totalt sett är konjunkturen fortfarande starkast i Norrbotten. Svagast utveckling har Uppsala, Södermanland och Kronoberg”, kommenterar Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Varselvåg i byggsektorn efter prisuppgången

Byggkostnadsindex har ökat med 15,6 procent det senaste året enligt ny statistik från SCB, och enligt Byggföretagen står varsel och konkurser inför dörren.

– Vi ser att många varslar, särskilt småhustillverkare har det tufft nu. Men även logistiksektorn påverkas, inte minst av stålpriserna, säger Johan Deremar, analysansvarig på Byggföretagen.