Carlsberg Sverige storsatsar på ellastbilar

Carlsberg fortsätter att elektrifiera tillsammans med Einride. Sedan förra året rullar en ellastbil mellan bryggeriet i Falkenberg och bryggeriets externlager vid E6:an, knappt 10 km från bryggeriet, men nu ska samtliga dryckestransporter mellan Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg, vattenfabriken i Ramlösa, och omlastningsterminalerna i Göteborg, Malmö och Helsingborg, elektrifieras.

Carlsberg Sverige elektrifierar med Einride

Carlsberg Sverige kommer att elektrifiera transporterna mellan bryggeriet och externlagret i Falkenberg med hjälp av teknikbolaget Einrides lösningar för elektrifiering av tunga transporter. Satsningen kommer att ge en årlig minskning på över 80 ton koldioxid. Den första elektrifierade transporten beräknas rulla vid årsskiftet.