Heart Aerospace bygger fabrik för elflyg på Gateway Säve

Svenska elflygsutvecklaren Heart Aerospace gör en storsatsning på Castellum-ägda Gateway Säve i Göteborg. På platsen kommer företaget etablera en komplett industrianläggning för elflygplan med nytt huvudkontor, R&D-center och en anläggning för slutmontering av flygplan.

Nybygge i Halvorsäng: bygger 25 000 åt “e-handelsleverantör”

Castellum och Göteborgs Hamn ABs gemensamma bolag för att utveckla marken i Halvorsäng på Hisingen, har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga en logistikanläggning på 25 000 kvm i logistikparken, med en än så länge hemlig “e-handelsleverantör”. “Det enastående läget med möjlighet att snabbt nå kunderna i Göteborgsregionen på ett effektivt sätt är vad det som fällde avgörandet för kunden” kommenterar Hans Sahlin, logistikchef Castellum, affären.

Castellum utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet

Fastighetsbolaget Castellum har som mål att ha en klimatneutral verksamhet senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Bolaget har nu, tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur, arbetat fram en ny typ av hyresbilaga för att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp från lokalen.