Catena förvärvar fastighet nära Landvetter

Catena har förvärvat fastigheten Björröd 1:208, på 7 500 kvm, i Härryda kommun nära Landvetter. “Med förvärvet förstärks Catenas position och närvaro ytterligare i området kring Landvetter, ett område som vi ser har potential att bli ett av landets främsta logistiknav” kommenterar Jonas Arvidsson, regionchef Göteborg, Catena.

Catena tillförs en miljard SEK genom nyemission

Catena har beslutat om en riktad kontant nyemission av 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 360 kronor per aktier. Genom nyemissionen tillförs bolaget 1 080 miljoner kronor före emissionskostnader. “Nyemissionen kommer att användas för fortsatt tillväxt genom investeringar i fastighetsutveckling och fastighetsförvärv, samt för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur.” skriver Catena i ett