Elgiganten bygger nytt jättelager i Jönköping

Elgiganten har beslutat att flytta hem distributionen av kök från Tjeckien, och satsar därför på en ny logistikanläggning på 86 600 kvm, som byggs av Catena och ska stå klart 2024. “Vi kommer att hantera både kök och annat i det nya lagret” berättar Daniel Lundby, vd på Elgiganten Logistik.

Catena och WDP i strategiskt samarbete

Belgiska WDP blir ny delägare i Catena, med 9,09 procent av aktierna, genom en riktad nyemission där Catena tillförs omkring 2,1 miljarder kronor. “Under de senaste åren har logistikområdet blivit alltmer konkurrensutsatt och vi inser att fortsatt tillväxt blir än viktigare för att vidmakthålla vår konkurrensfördel.” kommenterar Lennart Mauritzson, föreslagen tillträdande styrelseordförande i Catena.