E-barometern: Julklappsbudgeten ökar 2023

E-handlare tror på en ökad försäljning under årets sista månader, jämfört med förra året, och konsumenterna uppger även de att de planerar att köpa julklappar för mer än 2022. Dock når den konsumtionsökningen inte upp till de prisökningar vi har sett under året. I Postnord rapport E-barometern intervjuas e-handlare om läget: “Jag tror att det kommer gynna branschen på sikt att vi går igenom det här stålbadet”, säger Cdon och Fyndiqs vd Fredrik Norberg.