K-Prefab har “säkrat cementen”

Oron för cementbrist till följd av Cementas osäkra tillstånd för kalkbrytning på Gotland, gör att K-Prefab, som tillverkar betongstommar och är en del av K-fastkoncernen, har tecknat avtal med leverantörer av cement för bolagets beräknade totala produktionsvolym under 2022. “Avtalet innebär att leveranser till alla K-Prefabs kunder kan ske enligt plan.” skriver man i ett pressmeddelande.

Betonggrupp förvärvar svensk hamn – säkrar importen

e utökar Thomas Concrete Group sin verksamhet när man nu låter ett av sina dotterbolag, Thomas Cement, förvärva Stockholms Bulkhamn AB, väster om Nynäshamn, 6 mil från huvudstaden. “Det är en strategisk investering som säkrar logistik för framtida försörjning av viktiga råmaterial till koncernen, säger Hans Karlander, vd för Thomas Concrete Group, i ett pressmeddelande.