Cementas tillfälliga tillstånd löper snart ut – ny ansökan sågas av myndigheter

Cementas tillfälliga tillstånd för kalkstensbrytning i gotländska Slite löper ut den 31 december i år. Bolaget har lämnat in en kortsiktig ansökan för brytning de närmaste fyra åren. Men enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotland har inte miljökonsekvensbeskrivningen förbättrats tillräckligt, det rapporterar Di.

K-Prefab har “säkrat cementen”

Oron för cementbrist till följd av Cementas osäkra tillstånd för kalkbrytning på Gotland, gör att K-Prefab, som tillverkar betongstommar och är en del av K-fastkoncernen, har tecknat avtal med leverantörer av cement för bolagets beräknade totala produktionsvolym under 2022. “Avtalet innebär att leveranser till alla K-Prefabs kunder kan ske enligt plan.” skriver man i ett pressmeddelande.