Samarbete bakom cirkulära flöden för fönsterglas

Glas är i princip ett evigt material som kan smältas och formas om och om igen. Det finns dock logistiska, tekniska och ekonomiska hinder för att gammalt fönsterglas ska kunna bli nytt, så kallat, “planglas”. Ragn-Sells, Saint-Gobain och Elitfönster är några aktörer som samarbetar för att skapa ett fullt cirkulärt flöde.

VTI: Sjöfart och hamnar viktiga för cirkulär ekonomi

Det finns stor potential för svensk sjöfart att spela en betydligt större roll i transporterna av produkter och material för återvinning och återanvändning i framtiden. Och hamnarna kan på flera sätt skapa mervärde i framtida cirkulära logistiklösningar. Det visar ett forskningsprojekt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Foxway inviger ny lager- och driftsanläggning i Estland

Växjöföretaget Foxway, som återvinner och säljer begagnad elektronik, flyttar in i en ny lager- och driftsanläggning i Tartu, Estland. Med anläggningen på 6 500 kvm fördubblar de sin driftkapacitet för att möta den växande marknaden för återanvänd elektronik.