Ny rapport: Brevutdelning för dyrt

Brevvolymerna har nu minskat så mycket att kostnaden/brev nu stiger snabbt. På sikt behöver brevtjänsten utvecklas till en premiumtjänst, det menar Post- och telestyrelsen (PTS) i sin rapport Svensk postmarknad 2024. “Det kommer bli stora utmaningar att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten om inget görs”, kommenterar Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor. Samtidigt visar arpporten att Citymail tar marknadsandelar både inom paketbrev och traditionella brev.

Early Bird och Citymail tar volymer på växande paketbrevsmarknad

Idag publiceras Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Svensk Postmarknad, i år för första gången med separat statistik för paketbrevsmarknaden. Statistiken visar att Postnord sedan 2019 tappat 20 procent i marknadsandel på marknaden. 2022 ökade Early Bird och Citymail med två respektive en procent i marknadsandel.