Oro för hämmad elomställning

I ett inspel till Energimyndigheten och Trafikverket ger REEL sin syn på hur omställningen till elektrifierade tunga transporter ska stöttas, där inköpsstöd pekas ut som avgörande. Att regeringen vill slopa reduktionsplikten oroar dock branschen: “Ett sådant beslut skulle påverka omställningen negativt” säger Andreas Josefsson på REEL.

Treff i krisernas tecken

På tisdagen gick Transporteffektivitetsdagen, TREFF, av stapeln fysiskt för första gången sedan före pandemin. På förmiddagen låg fokus på de supply chain-utmaningar vi nu ser – och de som väntar framöver. “Handel har blivit mer komplicerat. Företag måste ta hänsyn till geopolitik och planera för olika riskscenarier genom ökad transparens, digitalisering, flexibilitet, resiliens och diversifiering”, sa Cecilia Malmström på TREFF.

Elektrifierade transporter – så påverkas logistiken

Elektrifieringen av tunga transporter påverkar inte bara räckvidden utan medför också mer volatila bränslekostnader, som på sikt kan påverka var logistikverksamheter förläggs menar Andreas Josefsson, projektledare för REEL på CLOSER. 
– I ett dieselbaserat system är bränslepriset i stort sett samma i hela Svergie. I ett elektrifierat system varierar energipriserna stort, både geografiskt och över dygnet.

Kraftsamlar för hållbar e-handel

I augusti startade Closer och Relog en ny satsning, där offentliga och privata aktörer kan samlas för att driva utvecklingen mot hållbar e-handel.
–Vi blir en neutral part som samlar aktörer som inte annars har någon naturlig arena för att mötas, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer.

Nytt logistikdatalabb ska optimera logistiken

För att optimera logistiken krävs transparens mellan olika aktörer i logistikkedjan – och många mer visionära projekt, som EU-stöttade Physical Internet, brukar stranda i att företag håller hårt i sina data. Nu startas en nytt nationellt logistikdatalabb under Closers paraply. – Att dela data är en förutsättning för att nyttja AI i logistikkedjan, säger Vanja Carlén, projektledare för Logistikdatalabbet inom området digitaliserad och uppkopplad logistik på Closer.