Kraftsamlar för hållbar e-handel

I augusti startade Closer och Relog en ny satsning, där offentliga och privata aktörer kan samlas för att driva utvecklingen mot hållbar e-handel.
–Vi blir en neutral part som samlar aktörer som inte annars har någon naturlig arena för att mötas, säger Josephine Darlington, projektledare på Closer.

Nytt logistikdatalabb ska optimera logistiken

För att optimera logistiken krävs transparens mellan olika aktörer i logistikkedjan – och många mer visionära projekt, som EU-stöttade Physical Internet, brukar stranda i att företag håller hårt i sina data. Nu startas en nytt nationellt logistikdatalabb under Closers paraply. – Att dela data är en förutsättning för att nyttja AI i logistikkedjan, säger Vanja Carlén, projektledare för Logistikdatalabbet inom området digitaliserad och uppkopplad logistik på Closer.