Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Axfood väljer att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel som en motreaktion till att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet. Under en tvåårsperiod ska såväl det egna logistikbolaget Dagabs som inhyrda transporter mellan lager och butik övergå till att köras på förnyelsebart eller el – fem år tidigare än planerat.

Tomma butikshyllor när Dagabs nya lager rampas upp

Närmare 200 Axfood-ägda butiker har drabbats av leveransproblem de senaste veckorna sedan Dagab haft driftproblem i sitt nya, högautomatiserade jättelager i Bålsta. “Det har varit allt från brandlarm som utlösts och kranar som stannat, till IT-problem. Några butiker har drabbats otroligt hårt, men vi börjar se en ljusning, berättar Dagabs kommunikationschef Marie Svaton.

Sema Söderhäll till Axfoods nya Bålstalager

Sema Söderhäll får uppdraget att leda arbetet med att utveckla Dagabs logistikcenter i Bålsta och efterträder Mattias Åhlin, som sagt upp sig för att gå vidare till utmaningar utanför Dagab. Sema kommer senast från rollen som Chief supply chain officer på Åhléns och kommer att arbeta som interim site manager.