Logistiken tynger Axfoods resultat

Axfood summerar ett kvartal med tillväxt men där resultatet påverkades negativt av en svagare försäljningsutveckling i koncernens logistik- och inköpsbolag Dagab samt kostnader kopplade till driftstörningar och uppstarten av Bålsta-lagret. “Sammantaget driver etableringen av koncernens nya logistikstruktur kostnader i det korta perspektivet, men med förväntade årliga effektivitetsförbättringar i linje med vad som tidigare kommunicerats,” kommenterar Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood kvartalsrapporten.

Axfood ändrar sig – behåller lagret i Örebro

Axfoods logistikbolag Dagab har beslutat sig för att samla logistiken för sina externa kunder inom servicehandeln i sitt befintliga lager i Örebro som därmed inte avvecklas, vilket tidigare varit tanken. Logistikcentret i Bålsta, som nu återigen dras med leveransproblem, ska främst användas för att hantera växande volymer för dagligvaruhandeln.

Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Axfood väljer att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel som en motreaktion till att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet. Under en tvåårsperiod ska såväl det egna logistikbolaget Dagabs som inhyrda transporter mellan lager och butik övergå till att köras på förnyelsebart eller el – fem år tidigare än planerat.