Malungsforsterminalen blir del av Green Cargos nätverk

Från och med december kommer Malungsforsterminalen i Dalarna ingå i Green Cargos järnvägsnätverk, efter ett avtal mellan Green Cargo och Fiskarhedens Trävaru samt logistikföretaget Träfraktkontoret. Transporterna omfattar inledningsvis flera containertåg per vecka till Göteborgs hamn, med möjlighet att utöka.

Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten. Myndigheten beviljar samtidigt stöd till sex laddstationer i Dalarna, som ska bilda “Gröna vägen” för godstransporter. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.