Karlshamn storsatsar som logistikläge

Närmare två miljoner kvadratmeter logistikmark är under utveckling vid Karlshamns hamn, som nu växer med en ny färjekaj och som godsport mot “nya Sidenvägen”– järnvägsnätet mellan Asien och Europa. “Just nu är fördelen i att ha gott om etableringsmark intill en containerhamn nog extra stor, säger Karlshamns etableringschef Mattias Wijk.

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång. Idag färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen vilket innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor.