Tips från insidan: Undvik “L-orden” om du vill väcka kommuners logistikintresse

Det är svårt att få gehör för att kommuner ska avsätta mark för logistiketableringar – vilket beror på okunskap om värden i form av ex instegsjobb, menar Agneta Persson-Hellsten, företagslots i Huddinge kommun.