Nytt drönaruppdrag för Transportstyrelsen

Användningen av drönare har ökat kraftigt inom Sverige och EU det senaste decenniet. Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. ” Drönarsektorn är en framtidsbransch” säger infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD).

Regeringen vill utveckla drönartrafiken

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Bland annat ska myndigheten undersöka hur införandet av särskilda luftrum kan bidra till de transportpolitiska målen och klimathandlingsplanen.

Test med drönarleverans av livsmedel i Norrtäljes skärgård

Under hösten har ett pilottest gjort det möjligt för boende på Gräddö och Tjockö i Norrtäljes skärgård att få matleveranser via drönare. Projektet är ett samarbete mellan projektledande forskningsinstitutet Rise, drönarbolaget Aerit, Ica-gruppens innovationshubb Icax och Norrtälje kommun.