Einrides första stora svenska laddstation invigd

Einride och Polar Structure, som tidigare i år tillkännagav ett samarbete för utbyggnad av laddningsinfrastruktur för tung transport, öppnar nu Sveriges första Einride Smartcharger Station i Rosersberg. “Visar vår syn på hur en laddstation ska se ut”, sa David Hallberg, chef för energi- och laddning hos Einride.

Scania och Sennder i nytt el-samarbete

Scania krokar arm med digitala speditören Sennder för att sänka tröskeln för åkerier att köra ellastbil. Det handlar om Scanias “premiumutbud av elektriska lastbilar”, som nu kommer kunna användas av transportföretagen enligt devisen “pay-per-use”. Därigenom närmar sig de gamla fordonstillverkarna och elfraktsuppstickare som Einride varandra.

Einride i projekt för laddning av elflygplan

Svenska teknikföretaget Einride och den svenska elflygplansutvecklaren Heart Aerospace är två av parterna i ett nytt forskningsprojekt inriktat på laddning av framtida elflygplan. Ett av koncepten bygger på stationära energilager där laddade batterier hämtas och körs ut till flygplanen. Projektet drivs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Vanligt med öar av automation

Den globala automationsmarknaden väntas omsätta 71 miljarder USD 2032, enligt Precedence Research. Men ökad automation kräver helhetssyn, annars är risken stor att bygga suboptimerade “öar”, menar automationsforskaren Robin Hanson, Chalmers. Just nu tittar hans forskargrupp på hur man kan skapa en automatiserad lastnings- och lossningsprocess för självkörande lastbilar i projektet Scale. 

Carlsberg Sverige storsatsar på ellastbilar

Carlsberg fortsätter att elektrifiera tillsammans med Einride. Sedan förra året rullar en ellastbil mellan bryggeriet i Falkenberg och bryggeriets externlager vid E6:an, knappt 10 km från bryggeriet, men nu ska samtliga dryckestransporter mellan Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg, vattenfabriken i Ramlösa, och omlastningsterminalerna i Göteborg, Malmö och Helsingborg, elektrifieras.

Einride får stort uppdrag i Förenade Arabemiraten

Svenska Einride har undertecknat ett samförståndsavtal med Ministeriet för Energi och Infrastruktur i Förenade Arabemiraten. Avtalet är startskottet på ett samarbete för att implementera ett elektrifierat transportnätverk som sträcker sig över 550 km i regionen, med 2 000 eldrivna lastbilar.