Ytterligare 17 miljarder till kraftnätsutbyggnad

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Det framgår i den verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen. – Kraftsystemet präglas av en allt snabbare omställning till