Pilotprojekt ska ge nytt elnät snabbare

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder, för att tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten. Projektet att bygga ut elnätet ska genomföras dubbelt så snabbt som vanligt – på sex i stället för 12 år – genom nya arbetsmetoder.

Akut elbrist drabbar Kinas industri

Det råder brist på el i Kina, som de senaste veckorna accelererat till ett krisläge med flerdubblade priser på kol och fabriker som tvingats stänga. 
– Det är en väldigt allvarlig situation som ser ut att hålla i sig. Företag med leverantörer i Kina som har elintensiv produktion får räkna med försörjningsproblem inom ett par veckor, säger Johan Annell på Asia Perspective.

Svenska kraftnät har en plan – för ökad eltillgång i Malmöregionen

Hösten 2019 tog Svenska kraftnät och Eon fram en plan för att snabbt kunna möta Malmöregionens ökade behov av el. Målet var att delar av åtgärderna skulle vara på plats denna vinter, för att i slutet av 2021 vara helt färdigbyggda. Idag konstaterar parterna att åtgärderna har gett resultat och kommer klara kapaciteten till 2024, då kraftnätet ska ha byggts ut.

Ytterligare 17 miljarder till kraftnätsutbyggnad

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Det framgår i den verksamhetsplan inklusive investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen. – Kraftsystemet präglas av