Är eldriven sjöfart från Norrland till södra Sverige möjlig?

En ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket visar att eldriven sjöfart på den 90 mil långa sträckan från Skellefteå (Northvolt) till Södertälje (Scania) är fullt möjlig, på sommarhalvåret. Men vintertid kommer isen och sätter helt andra krav på fartygens batterikapacitet.

Elektrifieringen tappade fart i januari

I december toppade försäljningen av elfordon, men i januari sjönk försäljningen och nu varnar 2030-sekretariatet för att elektrifieringen tappar fart. Energimyndigheten och Trafikverket pekar i en ny delrapport på vikten av samordning och långsiktiga förutsättningar för arbetet.

Så gick det för ellastbilarna 2022

Nu presenterar branschorganisationen Mobility Swedens sin årsstatistik för 2022. Siffrorna visar bland annat att andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökade från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022, även om det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar sjönk med nästan fem procent. Men i december rusade försäljningen iväg och lätta lastbilar nådde en ny toppnotering.

Energimyndigheternas riktning för 2023 beslutad

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som är aktiva inom energiområdet. I uppdragen ingår att utvidga transmissionsnätet till Gotland, korta ned ledtiderna för att bygga nya elnät, forskning om kärnkraft och satsningar på elektrifiering.

Tre energibolag bildar laddbolag för tunga transporter

Enligt de tre energibolaget Mälarenergi, Öresundskraft och Jönköping Energi går elektrifieringen i Sverige för långsamt. Därför går de nu samman och bildar företaget Gito Heavy Charging Solutions, som ska bygga ut laddinfrastrukturen för tunga transporter med fokus på depå- och destinationsladdning.