Northvolt vill ha koboltbrytning i Sverige

Svenska batteritillverkaren Northvolt, som i höst drar igång batteriproduktionen i Skellefteå, vill nu att Sverige ska bli en hållbar producent av kobolt, en kritisk metall för batteritillverkning, som idag främst produceras i afrika. “Det finns potential att på sikt få en geografiskt kompakt värdekedja” säger Northvolts Jesper Wigardt till Dagens Industri.