B-körkort för tyngre lastbilar på prov

Regeringen har beslutat om lättnader i kraven när det gäller transporter med lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det innebär att det från den 1 juli är möjligt att söka tillstånd för att köra tyngre lastbilar på B-körkort. Detta för att skynda på omställningen till elfordon och minska bristen på förare.

Idag öppnar nytt stöd för lastbilsladdning

Idag öppnar Energimyndigheten ett nytt stöd för laddinfrastruktur riktad mot lastning och lossning av lastbilar. Nu kan hamnar, fastighetsägare och logistikföretag söka stöd för upp till 50 procent av investeringskostnaden när de installerar egna laddstationer. Laddstationerna ska vara öppna för alla transportörer på aktuell fastighet.

Test av elbilsbatterier för att balansera elnätet

Preliminära resultat från forskningsprojektet PEPP på Chalmers visar att användandet av elbilar för att balansera elnätet kan bli en positiv affär för såväl fordonsägare som ladd- och elnätsoperatörer. Nu ska man testa lösningen i två piloter i Göteborg.

DFDS: Det är största el-utmaningen

Förra veckan gjorde logistikjätten DFDS en till jättebeställning på ellastbilar från Volvo. “Vi har bara börjat” säger Niklas Andersson, chef för DFDS logistikdivision, som berättar om omställningen till el, divisionens tillväxtresa och etableringsplanerna framåt. Han avslöjar också vad som varit den största el-utmaningen hittills. 

Elektrifiering: “Vi riskerar att hamna efter”

I november arrangerade Sweden-China Bridge, Logistikia och VTI en studieresa till Kina för att titta närmare på landets satsning på batteribyte för tunga elfordon. ”Utvecklingen har gått så oerhört fort: Vi började studera den här tekniken för tre år sedan och nu är redan varannan kinesisk lastbil utrustad med ”battery swapping”-teknik”, berättar Mike Danilovic, professor i industriell organisation vid Halmstads Högskola.