Einride i projekt för laddning av elflygplan

Svenska teknikföretaget Einride och den svenska elflygplansutvecklaren Heart Aerospace är två av parterna i ett nytt forskningsprojekt inriktat på laddning av framtida elflygplan. Ett av koncepten bygger på stationära energilager där laddade batterier hämtas och körs ut till flygplanen. Projektet drivs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Heart Aerospace bygger fabrik för elflyg på Gateway Säve

Svenska elflygsutvecklaren Heart Aerospace gör en storsatsning på Castellum-ägda Gateway Säve i Göteborg. På platsen kommer företaget etablera en komplett industrianläggning för elflygplan med nytt huvudkontor, R&D-center och en anläggning för slutmontering av flygplan.