Så gick det för ellastbilarna 2022

Nu presenterar branschorganisationen Mobility Swedens sin årsstatistik för 2022. Siffrorna visar bland annat att andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökade från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022, även om det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar sjönk med nästan fem procent. Men i december rusade försäljningen iväg och lätta lastbilar nådde en ny toppnotering.

Energimyndigheten beviljar 1,4 miljarder i stöd för nya ladd- och vätgasstationer

Energimyndigheten har nu fattat ett stort antal beslut om stöd till regionala elektrifieringspiloter, som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Hittills har 139 laddstationer och 12 vätgastankstationer beviljats stöd runtom i landet.