Test av elväg i Lund avslutas

Efter fem år avslutas nu elvägsprojektet Evolution Road i Lund, där man testat Elonroads teknik för konduktiv laddning genom laddskenor direkt i vägarna. Projektet har resulterat i mycket data som kommer användas av Trafikverket för den fortsatta utvecklingen av fossilfria transporter. Nu avinstalleras elvägen.

Skånsk elväg vintertestas i Norrland

För att bättre förstå hur elvägar påverkas av varierande väderlekar och klimatzoner ska nu elvägen i projektet Evolution Road vintertestas i norrländska Kramfors. Testerna väntas ge viktig kunskap om mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion. I projektet Evolution Road har man hittills testat en kilometerlång vägsträcka med laddskenor i Lund, som