Skånsk elväg vintertestas i Norrland

För att bättre förstå hur elvägar påverkas av varierande väderlekar och klimatzoner ska nu elvägen i projektet Evolution Road vintertestas i norrländska Kramfors. Testerna väntas ge viktig kunskap om mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion. I projektet Evolution Road har man hittills testat en kilometerlång vägsträcka med laddskenor i Lund, som

Trafikverket: Elvägar inte lönsamma – satsa på snabbladdning i stället

Den snabba batteriutvecklingen har bidragit till att den fordonsflotta som tidigare prognosticerats nyttja en elväg bedöms vara betydligt mindre jämfört med för bara något år sedan. Det gör att Trafikverket vill pausa en snabb elvägsutrullning – något som var planen så sent som i oktober.