Trafikverket: Elvägar inte lönsamma – satsa på snabbladdning i stället

Den snabba batteriutvecklingen har bidragit till att den fordonsflotta som tidigare prognosticerats nyttja en elväg bedöms vara betydligt mindre jämfört med för bara något år sedan. Det gör att Trafikverket vill pausa en snabb elvägsutrullning – något som var planen så sent som i oktober.