Energimyndigheternas riktning för 2023 beslutad

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som är aktiva inom energiområdet. I uppdragen ingår att utvidga transmissionsnätet till Gotland, korta ned ledtiderna för att bygga nya elnät, forskning om kärnkraft och satsningar på elektrifiering.

De höga elpriserna kan bli kvar länge

Isläggningen är färdig och nu växlar den svenska vattenkraften upp tempot, vilket tillsammans med att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 drar igång bör pressa ner elpriserna. Men låga vattennivåer i dammarna och dåligt med snö kan leda till långsiktigt höga elpriser. Det kan också ställa till det inför nästa vinter, enligt Tidningen Näringslivet.