Ny förstudie kring hållbar handel

Projektet Framtidens hållbara handel och konsumtion som leds av ASTER är ett av projekten som fått medel till ett förberedelseprojekt för Vinnovas, nya strategiska innovationsprogram Impact Innovation. Förberedelserojektet ska pågå under 2023, och bjuder de medverkande in aktörer från hela handelskedjan att delta.

Elektrifieringen tappade fart i januari

I december toppade försäljningen av elfordon, men i januari sjönk försäljningen och nu varnar 2030-sekretariatet för att elektrifieringen tappar fart. Energimyndigheten och Trafikverket pekar i en ny delrapport på vikten av samordning och långsiktiga förutsättningar för arbetet.

Energimyndigheternas riktning för 2023 beslutad

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheter som är aktiva inom energiområdet. I uppdragen ingår att utvidga transmissionsnätet till Gotland, korta ned ledtiderna för att bygga nya elnät, forskning om kärnkraft och satsningar på elektrifiering.

Oro för hämmad elomställning

I ett inspel till Energimyndigheten och Trafikverket ger REEL sin syn på hur omställningen till elektrifierade tunga transporter ska stöttas, där inköpsstöd pekas ut som avgörande. Att regeringen vill slopa reduktionsplikten oroar dock branschen: “Ett sådant beslut skulle påverka omställningen negativt” säger Andreas Josefsson på REEL.

Västerbotten satsar på vätgas

Skellefteå Kraft och OKQ8 genomför en gemensam satsning på två tankstationer för förnybar vätgas i Västerbotten, med stöd från Energimyndigheten. Myndigheten beviljar samtidigt stöd till sex laddstationer i Dalarna, som ska bilda “Gröna vägen” för godstransporter. Satsningarna ska stå klara under hösten 2023.

Laddning för tunga fordon rullas ut

Regeringen storsatsar på att rulla ut ett nätverk för laddning av tunga transporter, och Energimyndigheten har i ett första skede beviljat 1,4 miljarder kronor i stöd för 139 laddstationer, 12 vätgasstationer och en kombinerad station – som alla ska vara färdigställda hösten 2023. Parallellt sker även privata initiativ – och GLC bygger Sveriges största privata laddstation i Göteborg.