Nationellt initiativ för elektrifiering av regionala godstransporter

På en pressträff på måndagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med tre regioner, ett nytt program med konkreta åtgärder för elektrifiering av regionala godstransporter. 252 aktörer i 16 regioner har lovat olika åtgärder i form av att möjliggöra eller erbjuda tjänster kopplade till eltransporter – eller att köpa dem.

Svenska kraftnät har en plan – för ökad eltillgång i Malmöregionen

Hösten 2019 tog Svenska kraftnät och Eon fram en plan för att snabbt kunna möta Malmöregionens ökade behov av el. Målet var att delar av åtgärderna skulle vara på plats denna vinter, för att i slutet av 2021 vara helt färdigbyggda. Idag konstaterar parterna att åtgärderna har gett resultat och kommer klara kapaciteten till 2024, då kraftnätet ska ha byggts ut.