Sverige tar exportandelar – oklart om pandemieffekt

Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport ökade under pandemiåret 2020 till 1,2 procent, från 1,1 procent år 2019. Den stärkta positionen för svensk export i världen drevs av ökad efterfrågan på “pandemivaror” som läkemedel, elektronik och trävaror. Det enligt årets utgåva av Business Swedens rapport Global Export.