Växande problem med flygfrakt från Kina

Hög efterfrågan, covid-utbrott och hårdare restriktioner gör att godshanteringen på kinesiska flygplatser har svårt att klara trycket, med skenande priser och förseningar som följd.
– Man får räkna med minst 2-3 längre transittider än normalt de närmaste veckorna, säger Rickard Ingvarsson på Scan Global Logistics.