Nytt näringslivsråd ska stärka svensk beredskap

På försvarskonferensen Folk & Försvar som nu pågår presenterade Carl-Oskar Bohlin (M) planerna på ett nytt, tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. “En väl fungerande försörjning av varor och tjänster till befolkningen är centralt för samhällets motståndskraft”, kommenterar han. I rådet ska en rad ministrar, MSBs generaldirektör, Försvarsmaktens ÖB samt deltagare från arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer delta.