Ny rapport: nationell bildmärkning skulle förbättra sopsortering

Ett nytt pedagogiskt bildsystem på förpackningar och återvinnigskärl, skulle enligt en ny rapport som Ramboll tagit fram på uppdrag från Avfall Sverige leda till ökad återvinning. Danmark har Nordens mest pedagogiska märkning för hur förpackningar ska sorteras, enligt en ny rapport som Ramboll gjort på uppdrag av Avfall Sverige. Danmarks så kallade Legokoncept, framtaget av