Vätgas kan kapa svenska utsläpp – men elnätet måste förstärkas

De vätgasrelaterade projekt som planeras i Sverige har potentialen att tillsammans minska Sveriges nationella utsläpp med drygt 30 procent, enligt nätverket Fossilfritt Sverige. Men detta kräver att elnätskapaciteten förstärks. Detta framgår i den vätgasstrategi som Fossilfritt Sverige presenterade och lämnade över till regeringen under torsdagen .

Fossilfritt Sverige greppar finansieringsfrågan

Fossilfritt Sverige har levererat strategier för en hållbar omställning av en rad branscher, och inleder nu arbetet med att ta fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet kommer att ske i samarbete med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras.