Gasum ökar produktionen av biogas

Gasum strävar mot att bli koldioxidneutrala genom att införa nya miljömålsättningar. Företaget har för avsikt att öka tillgängligheten av biogas till 4 TWh för att nå en kumulativ minskning av koldioxidutsläppen på en miljon ton. Ett viktigt sätt att nå nollutsläpp är att öka användningen av förnybar biogas inom väg- och sjötransporter och längre fram

Klimatklivet beviljar Gasum 30 miljoner euro för två nya biogasanläggningar i Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län.