Ny, första biogasstation i Trondheim

Den norska staden Trondheim kommer att få sin första tankstation för gas i sommar. Stationerna är en del av Gasums nordiska nätverk av tankstationer med gas för tunga fordon och kommer att ha både flytande och komprimerad gas. Projektet är ett samarbete mellan Gasum och Coop och möjliggör en logistiklösning som ger låga utsläpp för flera aktörer i området.

Testleveranser av biogas till finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Åbo, Finland är redan gjord och nästa kommer från Risavika i Norge. Syftet med leveranserna är både att testa logistiken och det praktiska ombord samt att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.

Gasum ökar produktionen av biogas

Gasum strävar mot att bli koldioxidneutrala genom att införa nya miljömålsättningar. Företaget har för avsikt att öka tillgängligheten av biogas till 4 TWh för att nå en kumulativ minskning av koldioxidutsläppen på en miljon ton. Ett viktigt sätt att nå nollutsläpp är att öka användningen av förnybar biogas inom väg- och sjötransporter och längre fram

Klimatklivet beviljar Gasum 30 miljoner euro för två nya biogasanläggningar i Sverige

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län.