Intervjun: Koll på datan – Gordons styrka

Pandemin har lett till en enorm efterfrågan på hemleveranser av mat. Gordon Delivery är den av last mile-uppstickarna som siktat in sig på matleveranser – och nu växer man snabbt. “Vår fördel är att vi levererar för flera aktörer, och därför kan optimera logistiken.” säger Ali Ghoce, grundare.