Intermodal innovation i fokus på Arken

Ett 70-tal personer deltog när VTG Rail Europé och Vega Transport arrangerade ett event i intermodalitetens tecken på “Arken” den 21 mars, där man bl a visade en ny lösning för att transportera trailers på tåg. “Vi är som ett Ica Maxi för transportlösningar, vi kan hantera allt gods och alla transportslag här”, säger Emma Meltin på GRT.

Dom: Avtal i Göteborgs hamn skulle ha upphandlats

Avtalet mellan Göteborgs Hamn och Göteborgs RoRo Terminal kring driften av Arken kombiterminal, som började gälla i december 2022, har dömts ogiltigt av först Förvaltningsrätten och nu även Kammarrätten. Det var den tidigare terminaloperatören Sandahls logistik som ansökte i frågan, och nu fått rätt: Avtalet borde ha upphandlats.

Hamnarbetare varslar om strejk i Helsingborg och Göteborg

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Hamnarbetarnas främsta krav gäller en partsgemensam fond för att stötta arbetsgivare som väljer att rehabilitera långtidssjukskrivna behovsanställda. Sveriges Hamnar riktar skarp kritik mot varslet.

Göteborgs roro-terminal vill bli hållbarast i Sverige

Göteborgs roro-terminal satsar på att utöka hållbarhetsarbetet med både interna projekt och externa samarbetsprojekt. “Eftersom vi är en del av en logistikkedja där alla har olika ansvars- och kompetensområden kan vi hjälpa varandra i utvecklingsarbetet och nå bättre resultat, kommenterar Maria Franksen, vd för Göteborgs roro-terminal.