Göteborgs roro-terminal vill bli hållbarast i Sverige

Göteborgs roro-terminal satsar på att utöka hållbarhetsarbetet med både interna projekt och externa samarbetsprojekt. “Eftersom vi är en del av en logistikkedja där alla har olika ansvars- och kompetensområden kan vi hjälpa varandra i utvecklingsarbetet och nå bättre resultat, kommenterar Maria Franksen, vd för Göteborgs roro-terminal.