Stora utmaningar i föränderlig omvärld

Världen som vi känner den fortsätter att förändras fort, och bland utmaningarna finns ökade spänningar mellan världens stormakter och den brännande hållbarhetsfrågan. Hur detta påverkar logistiken var i fokus under halvdagsseminariet Global försörjning i en ny verklighet på Logistik & Transport i Göteborg den 8 november.

Hur kan handeln ta sig ur “reaträsket”?

Ständiga reor leder till att konsumenter förväntar sig prissänkta varor och blir obenägna att köpa till fullpris. Det leder till låg försäljning vilket i sin tur leder till fler reor för att bli av med överskott. Det är varken lönsamt eller hållbart. Forskaren Gabriella Wulff menar att detaljhandeln behöver hitta nya sätt att skapa lönsamhet på.

Stadens “influencers” har stor makt över citylogistiken

Aktörer som fastighetsägare, hyresvärdar och kommuner, som inte själva är del i transportkedjan har ändå stor makt att påverka utvecklingen.
– Det finns flera aktörer, jag väljer att kalla dem influencers, med möjlighet att påverka utvecklingen av hållbara transportlösningar. Men de är inte alltid medvetna om sin makt, säger Alena Brettmo, som idag disputerar i ämnet vid Göteborgs universitet.