Göteborgsterminal får ny operatör

Järnvägs- och lastbilsterminalen Arken kombiterminal i Ytterhamnarna kommer framöver att driftas av terminalbolaget Gothenburg Roro Terminal, stället som tidigare Sandahls. Göteborgs Hamm hoppas därigenom att mer gods kommer ta vägen över kombiterminalen ut i Europa på båt. Det nyligen tecknade arrendeavtalet träder i kraft den 11 december och gäller i tre år framåt.