Gotlandsbolaget: “Överflyttningen går för långsamt”

I slutet av augusti fyller nya ropax-linjen Hansalinjen, mellan Nynäshamn och Rostock i Gotlandsbolagets regi, ett år. Rederiet beviljades ett stort Ekobonus-stöd för uppstarten, då linjen ansågs ha stor överflyttningspotential. “Tyvärr har den potentialen inte infriats tillräckligt” säger Gotlandsbolagets vd Håkan Johansson. Bara en tredjedel av pengarna har delats ut.