Malungsforsterminalen blir del av Green Cargos nätverk

Från och med december kommer Malungsforsterminalen i Dalarna ingå i Green Cargos järnvägsnätverk, efter ett avtal mellan Green Cargo och Fiskarhedens Trävaru samt logistikföretaget Träfraktkontoret. Transporterna omfattar inledningsvis flera containertåg per vecka till Göteborgs hamn, med möjlighet att utöka.

Tågstrejk hotar godstrafiken

Förhandlingarna mellan fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen har stannat av, och båda parter beskyller varandra för att inte vilja förhandla. Nu har Seko beslutat att varsla om strejk. Varslet innebär att ca 1 200 medlemmar, bl a från Green Cargo, tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås. Officiella medlare har utsetts för fortsatta samtal.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs hamn

Den statliga godsaktören Green Cargo halverade vid årsskiftet antalet intermodala destinationer i Sverige för att konsolidera trafiken till mer aktiva flöden. Nu öppnar de en ny tågpendel som utgår från Helsingborgs Hamn och trafikerar Nässjös, Eskilstunas och Årstas terminaler med gods från Asien och Europa.