Halmstad storinvesterar i hamninfrastruktur

Halmstads kommun satsar 700 miljoner kronor i utbyggd hamninfrastruktur de närmaste fem åren. Satsningen innefattar etapp två av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår till hamnen. “Vi ser ett kraftigt ökat intresse för järnvägstransporter” säger Björn Alvengrip, vd på Hallandshamnar.